53. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Najvažniji berzanski indeksi


U zavisnosti od toga koji deo tržišta trgovci nameravaju da analiziraju, na raspolaganju su im različiti indeksi. Najpoznatiji indeks na američkom tržištu je Dow Jones. To je indeks formiran od cene akcija 30 najvećih američkih kompanija. Ovaj indeks se najviše prati u celom svetu, zato je za svakoga preporučljivo da na njega obrati posebnu pažnju.

Na američkom tržištu postoje i drugi indeksi, kao što je S&P 500 iz čijeg se naziva može zaključiti da ga čini 500 različitih kompanija, tj. cene njihovih akcija. Samim tim što on obuhvata jedan širi krug kompanija, daje nam još precizniju sliku o aktuelnom tržišnom raspoloženju.

Berzanskim indeksima se obično obuhvataju kompanije sa najvećim kapitalom, dugom tradicijom… dakle one koje imaju određenu težinu kada je u pitanju ekonomija date države.

Jedan od značajnih evropskih indeksa je DAX 30. To je indeks nemačkog tržišta i formira se praćenjem cena 30 najvećih nemačkih kompanija. U najznačajnije berze u Evropi spadaju i engleski indeks FTSE 100,  kao i francuski CAC 40.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!