29. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Da bismo bili u mogućnosti da stvorimo sliku o pravcu kretanja kurseva na tržištu (na primer, jednim tržištem možemo smatrati sve proizvode ili sve akcije kojima se trguje u jednoj državi ili jednoj regiji) stvoreni su berzanski indeksi. Berzanski indeksi izražavaju prosečnu vrednost cena, kursnih kretanja koja stvaraju proizvodi pojedinih tržišta. Dakle, posmatrajući berzanske indekse, možemo da stvorimo opštu sliku o tržištima. Najpoznatiji berzanski indeks na svetu je Dow Jones indeks. Dow Jones je američki indeks koji predstavlja prosečnu vrednost kursnih kretanja 30 najvećih američkih komapnija, predstavljajući ih jednim grafikonom. U tom jednom grafikonu sadržan je prosek kursnih kretanja svih 30 kompanija. Indeks čine najveći učesnici na tržištu, kompanije sa najdužom tradicijom i najvećim kapitalom. Tako, Dow Jones indeks čine poznate kompanije kao što su: Coca-Cola, trgovinski lanac Wollmark, Hewlett Packard, General Motors i General Electric. To su svetske kompanije koje praktično svako poznaje.

Postoje indeksi koji daju sveobuhvatniju sliku o tržištu, oni ne sadrže indekse samo 30 već čine prosek vrednosti indeksa 500 najvećih kompanija. To je, na primer, SMP500 koji se formira od cene 500 najvećih američkih kompanija, tzv. bluechip kompanija. On daje potpuniju sliku o stanju na tržištu. Takvi su i evropski indeksi FTSE100, koji je londonski indeks, DAX30, index nemačkog tržišta, francuski CLC40, takav je i japanski NIKKEI, honkonški Hang Seng i australijski indeks ASIC All Ords. Razmatrajući njih, dobijamo sliku o opštim kursnim kretanjima datih zemalja, područja.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!