19. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Vreme realizacije transakcija

Prema vremenu u kojem će se realizovati – momentalno ili u nekom kasnijem terminu- transakcije se dele na momentalne i one sa odloženim izvršenjem. U prvom slučaju, prilikom pritiska na dugme kojim pokrećemo trgovanje, transakcija se momentalno realizuje, istovremeno proizvod i iznos njegove cene menjaju vlasnika. U slučaju transakcije sa rokom izvršenja, postignuti sporazum se odnosi na neki kasniji termin. Na primer, predmet trgovanja može da bude ugovaranje kupovine žita po određenoj ceni u decembru. U skladu sa time, ugovor se sklapa za jedan budući termin u prema tome po kojoj ceni želimo da nabavimo žito recimo za 3 -4 meseca.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!