9. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Činioci koji utiču na formiranje cena

Objavljene vesti imaju uticaj na formiranje cena i uglavnom na manjim tržištima može doći do većeg pomeranja cena usled objavljivanja neke vesti ili zbog plasiranja nekog proizvoda na tržište u većim količinama. Zato je bolje trgovati na velikim, masovnim tržištima, velikim berzama i to proizvodima čije tržište ima veliki broj učesnika. Ako, na primer, samo jedna osoba prodaje jabuke, a ljudi masovno dolaze da ih kupuju, to će prodavac sigurno primetiti i povećaće cenu jer su kupci spremni da plate i više za takvu robu za čiju nabavku se veći broj njih takmiči. Zbog svega toga, cena će se kretati na gore.

Po istom principu funkcionišu i kreću se cene na berzanskom tržištu, dakle ponuda i potražnja određuju da li će se cene kretati na dole ili na gore. Kretanje cena na berzi je zapravo samoregulišuće, one su određene interakcijom velikog broja učesnika. Od ponude velikog broja prodavaca i od ponuđene cene od strane velikog broja kupaca, zavisiće u kojem pravcu će se kretati cene.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!