36. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Berzansko poslovanje je profesija koju prethodno treba vežbati, treba se za nju pripremiti i mentalno i u pogledu stručnog znanja. Berza je naklonjena samo onima koji razumeju njen jezik, poznaju njena pravila igre i znaju da se poistovete sa njima, umeju da prihvate pojave koje su njoj svojstvene i znaju da odreaguju na njih na odgovarajući način. Trgovanje na berzi će biti profitabilno samo za one koji umeju na odgovarajući način da upravljaju rizikom kojem je njihov novac izložen i znaju da koriste tehničke alate (na primer računarske softvere, internet, web stranice, brokerske programe).

Mene je na berzi najviše dotakla ta ogromna sloboda koja podrazumeva da svaki uspeh zavisi u potpunosti od mene.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!