51. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Kupovna i prodajna cena


Obično, kada nam pružalac usluge putem interneta, naša brokerska kuća dostavi informacije o cenama, cene koje nam se pojavljuju su trenutne cene tj. trenutne tržišne cene.

Karakteristično je da se na berzi pojavljuju dve cene. Jedna je najniža cena po kojoj je neko spreman da proda određene akcije. Druga je jedna niža cena, to je cena po kojoj je neko spreman da kupi date akcije. Između te dve cene obično postoji mala razlika, koja se premošćava tako što će kupac podići cenu do nivoa prodajne cene ili će je prodavac smanjiti do nivoa koji je prihvatljiv kupcu.

Ako nam treba informacija o trenutnoj ceni, bid cena označava najvišom ponuđenu kupovnu cenu, a ask označava najnižu prodajnu cenu. Naredna transakcija će se realizovati na jednoj od te dve cene, zavisno od toga da li postoji veća želja za kupovinom, na strani kupaca ili pak prodavci nastoje da se oslobode svojih akcija i zato spuštaju cene. Dakle, svako sledeće trgovanje će se realizovati na jednoj od te dve cene – bid ili na ask.


Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!