1. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Pasivan prihod

Prilikom investiranja svoju finansijsku i intelektualnu moć usmeravamo u pravcu postizanja određenih ciljeva. To su uglavnom finansijski ciljevi kao što je, na primer, sticanje pasivnih prihoda.

Šta je pasivan prihod? Pasivan prihod je kada finansijska sredstva, prihod, dobit stičemo na takav način da nismo primorani da ulažemo kontinualan napor i rad da bismo taj prihod ostvarili. Najjednostavniji primer za to je kada recimo kupimo jednu nekretninu i izdamo je nekome u podzakup. Od nekretnine koju smo izdali u podzakup ostvarujemo prihod na mesečnom nivou i zapravo nije neophodno da svakodnevno više sati provedemo radeći, kako bismo stekli taj prihod, već je dovoljno da mesečno jednom podignemo taj novac, odnosno da se brinemo o stanju objekta i u datom slučaju povremeno obavimo poslove održavanja nekretnine.

Među pasivne prihode spadaju i prihodi od autorskih prava. Ako neko, na primer, komponuje jednu pesmu koja se nakon toga emituje u medijima, autor na osnovu broja emitovanja dobija određeni iznos. I u ovom slučaju je bilo potrebno samo jednom uraditi posao kojim je investicija stvorena, a prihodi od nje će se stvarati kontinuirano, više puta.

Zašto je potrebno da imamo pasivne prihode? Jer bogati ljudi odnosno oni ljudi koji ostvaruju svoje finansijske snove – sopstvenim snagama, na pošten način – uglavnom se oslanjaju na tri stuba bogatih. Ta tri stuba su: berza, nekretnine i biznis. Uobičajeno je da prihodi samostalnih preduzetnika i zaposlenih zavise od njihovog svakodnevog rada. Razmislimo samo malo: ako na primer za osam sati rada dnevno zaradimo 2.000 dinara, i ako bismo želeli da zaradimo dvostruko veći iznos, bilo bi potrebno da radimo još dodatnih osam sati svakodnevno. Međutim, vreme koje dnevno možemo da provedemo na radu je ograničeno, potrebno nam je da imamo vremena i za odmor i za regeneraciju. Dakle, vreme je faktor koji nam ograničava visinu moguće zarade ako prihode ostvarujemo kao zaposleni ili kao neko ko živi od svakodnevnog rada. Investicije se razlikuju od ovoga. Kada je reč o tome, možemo da imamo bilo koji broj investicija. Ako se vratimo na prethodni primer i postavimo pitanje koliko investicija u vidu nekretnina možemo posedovati, zaključak je da njihov broj nije ograničen. Možemo imati dve, pet ili deset nekretnina. Moramo samo obratiti pažnju na to kako upravljamo njima, da bismo očuvali njihovu funkcionalnost. Prihodi od nekretnina neće zavisiti od vremena koje dnevno provedemo baveći se istima, zato prihodi koji se stiču na ovaj način mogu da rastu neograničeno.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!