49. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Kupovna i prodajna cena


U suštini, na berzi možemo da ostvarimo zaradu na osnovu kursnih promena. Trenutni kurs nam poakzuje za koliko dolara ili evra možemo da kupimo dati instrument, na pr. određene akcije na berzi.

Ta cena može da se menja iz sekunda u sekund. Tržišna ponuda i potražnja utiču na promenu cene i dovode do njenog periodičnog povećanja ili pada. Potražnja zavisi od toga koliko subjekata i u kojim količinama žele da kupe određeni proizvod. Ponuda nam pokazuje koliko se proizvoda nudi za prodaju u datom trenutku.

Svi ti proizvodi imaju svoju cenu, znači, svi koji nameravaju da kupe mogu da unesu svoju ponudu tj. nalog za kupovinu preko platforme za trgovanje. U isto vreme, svi koji imaju nameru da prodaju akcije, unose nalog putem brokerskog interfejsa naznačujući cenu po kojoj su spremni da prodaju akcije. Ako se cene ponuđene od strane kupaca i prodavaca poklope, realizuje se kupoprodaja po trenutnoj ceni koja je upravo aktuelna na tržištu.

Ako na berzi trgujemo posredstvom klasičnih brokera, njima moramo da saopštimo po kojoj smo najvišoj ili najnižoj ceni spremni da prodamo akcije. Mnogo je jednostavnije kada trgujemo putem interneta, naime, na monitoru računara u svakom trenutku vidimo, koja je bila poslednja cena po kom su određene akcije promenile vlasnika. Znamo da ćemo u tom trenutku, u slučaju da pritisnemo tastera računara, realizovati kupovinu po najnižoj ponuđenoj prodajnoj ceni, dakle tržišnoj tj. spot ceni.

 

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!