50. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Evidencija akcija


Transakcija zapravo označava kupoprodaju. Ona nastaje kada neko, na primer za tačno 10 dolara želi da proda "A" akcije, a neka druga osoba je spremna da za taj isti iznos kupi te akcije, tada nastaje transakcija kojom određeni broj akcija menja vlasnika.

Prilikom trgovanja, mi ne vidimo hartiju od vrednosti u fizičkom obliku, jer se ona ne pojavljuje u pisanoj tj. papirnoj formi. To je već prošlost. Danas se sve odvija digitalizovano, tako da sve akcije imaju samo numeričku oznaku, šifru u obliku digitalnog niza slova ili brojeva.

Naša brokerska kuća nam u evidenciji (u vidu tabele) prikazuje da imamo na pr. 5 komada A akcija, 15 komada B akcija, prikazuje nam koja je njihova pojedinačna cena i ukupna vrednost, kupovnu cenu itd. Kupljene akcije nam stoje na raspolaganju i njima možemo dalje da postupamo, tj. da ih prodamo kad god mi to želimo. Dakle, u današnje vreme akcije se ne izrađuju u papirnoj formi, već se sve vodi u digitalnoj formi.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!