54. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Isplata dividende


Isplata dividende vlasnicima akcija po pravilu se vrši jednom godišnje ali postoje i kompanije koje dividendu plaćaju više puta u toku godine.

Da bismo imali pravo na aktuelnu dividendu, neophodno je da akcije date kompanije kupimo pre datuma koji se označava kao „ex-dividend date”. Ukoliko neko kupi akcije baš tog datuma (ex-dividend) ili kasnije, neće imati pravo na isplatu aktuelne dividende.

Datum kada se iznos dividende isplaćuje vlasnicima akcija, označava se kao „payment date”. Taj datum je obično nekoliko nedelja kasnije u odnosu na „ex-dividend date”.

Ako dividenda predstavlja bitan aspekt u okviru naše strategije trgovanja, vredi obratiti pažnju na pomenute datume. Ovi podaci su dostupni na mnogobrojnim internet sajtovima, a takođe i u okviru same brokerske platforme.

 

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!