47. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Berzanski proizvodi i označavanje akcija

Akcije su samo jedan od proizvoda kojima se trguje na berzi. Osim njih, trguje se obveznicama, devizama i mnogim drugim izvedenim proizvodima kao što su opcije, CFD- ovi, ETF- ovi itd.

Svi berzanski proizvodi imaju svoju šifru, koja služi za njihovu identifikaciju. Šifre predstavljaju kombinaciju slova i brojeva.

Šifra kojom se označavaju akcije obično se satoji od jednog do četiri- pet karaktera, uglavnom slova. Na primer, šifra kompanije Apple je AAPL, oznaka akcija City Bank bankarske grupacije je slovo C. Dakle, vidi se da su šifre određene tako da na neki način asociraju na naziv kompanije.

Očigledno je da u svetu ima mnogo kompanija čiji naziv počinje istim slovom, stoga pojedine šifre imaju više karaktera, da bismo mogli da ih razlikujemo.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!