24. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Prirodno je da možemo da ostvarimo zaradu na berzi, kada se cene kreću na gore: kupujemo po nižoj ceni, zatim prodajemo po višoj. Međutim, berza nam pruža takvu veličanstvenu mogućnost, da novac na njoj možemo da zaradimo i kada cene idu na dole. Naziv te operacije je šortovanje, koju je zapravo lako naučiti, ipak još nije dovoljno poznata u javnosti. Zašto je to značajno? Jednostavno zato jer ako neko nauči da zarađuje novac na berzi, za njega ne postoji kriza. Na berzi nikada nije kriza, jer se cene kreću na gore ili na dole. Ako se cene kreću na gore, novac zarađujemo trgovanjem u long smeru, ako se kreću na dole, novac zarađujemo šortovanjem. Dakle, mogućnost nam je uvek data. Poslovanje na berzi je otporno na krize. Na berzi ne postoje krize, jedino su moguće krize berzanskih trgovaca koje se ogledaju u tome da se berzanski trgovac ne razume u to šta radi.

Trgovanje na berzi nije čarobnjaštvo i može se izučiti kao i svaka druga profesija, za godinu i po – dve možemo da savladamo sve veštine što će nam omogućiti da kontinuirano ostvarujemo profit. Znači i ovo je jedna profesija koju možemo da savladamo, da naučimo njena pravila igre kojih ćemo se striktno pridržavati i bićemo u mogućnosti da dosledno i kontinuirano stvaramo novac.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!