37. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

U svakondnevnom životu naš uspeh, naš finansijski uspeh veoma često zavisi od drugih. Recimo, kao zaposlenima, naša zarada zavisi od naših nadređenih koji procenjuju koliko vredi naš rad ili je ona ograničena određenim okvirom u koji se mora uklopiti. Na berzi pak, visina prihoda koji možemo ostvariti zavisi od našeg sopstvenog znanja, od sposobnosti snalaženja u određenim situacijama, od iskustva koje posedujemo. Velika sloboda koju pruža berza ogleda se u tome da nismo ni za koga vezani u prostoru. To znači da u današnje vreme, trgovanje funkcioniše potpuno online tj. putem interneta, zato ako posedujemo internet konekciju bilo gde u svetu (u Srbiji, Mađarskoj, na Jamaici ili Brazilu) u mogućmosti smo da upravljamo našom investicijom na berzi, isto kao kada sedimo ispred računara kod kuće.

Dok su berze otvorene, možemo bilo kada da trgujemo, imamo tu slobodu da radnim danima trgujemo u bilo koje doba dana. Ako hoćemo dugo da spavamo i recimo, želimo da trgujemo od 11 sati, imamo za to mogućnost na evropskim tržištima. Ako smo pak u večernjim satima aktivniji, za trgovanje nam više odgovaraju večernji sati, na raspolaganju su nam berze amerčkog kontinenta, pre svega one u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su veoma likvidne i pogodne za trgovanje. U ranim jutarnjim časovima imamo mogućnost da trgujemo na tržištima Australije i Azije. Ukoliko poznajemo jedinstveni jezik berze, poznajemo analitičke forme, tada za nas ne postoje granice, možemo na isti način da investiramo bilo gde, jer su one praktično u tom pogledu iste. Možemo sa lakoćom da prenesemo svoje znanje sa evropskih na azijske ili američke berze.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!