17. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Pojam berzanske špekulacije

Špekulacija zapravo nije protivpravna radnja. Ona označava pokušaj uvećanja kapitala računajući na moguće kretanja cena. Na primer, ako uočimo da cena određenih akcija duže vreme, kontinuirano raste, tada ćemo mi kao špekulanti kupiti ove akcije jer računamo, špekulišemo da će one za nekoliko nedelja ili meseci imati veću vrednost i da ćemo ih prodati po višoj ceni. Očekivanje prema kojem na berzi želimo da realizujemo profit je samo po sebi prirodno. Od strane određenih učesnika može postojati namera da se namerno izazove pomeranja cena u nekom smeru. Ako akcionar koji poseduje veliki broj određenih akcija, svoju poziciju koristi da bi veštački izazvao pomeranje cena na tržištu, to ne spada među uobičajene i dozvoljene berzanske aktivnosti. Zabranjene su sve one transakcije koje imaju za cilj zloupotrebu dominantnog tržišnog statusa u vidu namernog uticaja na cene radi sticanja profita dovođenjem drugih učesnika u neravnopravan položaj. Na berzi postoji nadzorni organ koja vrši kontrolu svih transakcija i svih segmenata funkcionisanja berze.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!