23. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Drugi način ili drugo polje gde je, na primer, važno primeniti zaštićene transakcije jesu kompanije koje se bave spoljnom trgovinom, šta više, onim kompanijama koje posluju sa inostranstvom i kojima profit u mnogome zavisi od kretanja cena deviza i proizvoda kojima trguju, bilo bi obavezno primeniti ovaj način trgovanja. Njihov profit u velikoj meri zavisi od međusobnog odnosa deviza zemlje kupca u odnosu na valutu svoje zemlje. U odnosu na moguće promene se možemo osigurati. Postoje proizvodi na berzi pomoću kojih, na određeno vreme, možemo obezbediti da u narednih pola godine devize prodamo po određenom kursu.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!