33. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Edukovan i uspešan berzanski trgovac ume da proceni svoje sposobnosti. Procenjuje svoju mentalnu kondiciju, svoju moć koncentracije kao i to da li je sposoban da u datom trenutku započne trgovanje. Mora da prepozna kada će u toku trgovanja da nastupi trenutak kada treba da napravi kratku pauzu, da stane i da se relaksira. Ako trguje u okviru jednog dana, znači obavlja više trgovanja jedno za drugim, mora da oseti kada je vreme da ustane od stola, da izađe i da prošeta, igra tenis i da proceni kada će ponovo biti sposoban da skoncentrisano stupi na parket berze. U životu svakog čoveka postoje trenuci kada je izložen takvim mentalnim uticajima koji mu odvraćaju pažnju. Ako mu raspoloženje nije uravnoteženo, bolje je da se kloni tržišta. Svakako bi se naknadno kajao zbog pogrešno sprovedenih trgovanja. Ja sam ovo rešio tako što se nedeljno svega nekoliko sati bavim berzanskim poslovima. Odabrao sam strategiju koja mi to omogućava. Retko moram da donosim odluke, novac radije ulažem dugoročno.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!