40. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Za obezbeđivanje prisustva na berzi, pored posedovanja određenog iznosa novca, moramo da zadovoljimo neke tehničke kriterijume i da koristimo određena tehnička sredstva. Berzi nikada ne možemo da pristupimo direktno, uvek je potrebno angažovati posrednika, brokera. Postoje dva načina na koje broker može da bude prisutan u našem sistemu. Jedan je kada je to osoba od krvi i mesa, čovek sa kojim smo u kontaktu. To je već uglavnom prošlost. Tada smo lično posetili brokera u njegovoj kancelariji ili smo ga nazvali telefonom i razgovarali sa njim o aktuelnom stanju na tržištu. On nam je izneo svoj predlog, podelio je sa nama svoje viđenje o kretanju cena berzanskih proizvoda i na osnovu toga nam je predložio nešto. Ili, ako smo ga posetili sa konkretnim zamislima, to smo mu i saopštili, na primer, da želimo da kupimo 15 komada Siemensovih akcija, jer mi smatramo da će se njihova vrednost značajno povećati u bliskoj budućnosti. U današnje vreme, u eri interneta, tu ulogu su preuzeli intente brokeri. To nisu više ljudi od krvi i mesa već su praktično računarski programi. Jednostavno, naš nalog koji smo izdali putem računara u svom domu, sprovodi se preko jednog softvera i preko brokerske kuće stiže do berze.

Ako bismo se pojavili ispred zgrade Beogradske berze sa koferom punim novca, sigurno bi gledali začuđeno šta želimo jer je za poslovanje na berzi neophodno angažovati brokersku kuću, brokera ili online brokersku kuću.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!