55. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Načini ostvarivanja zarade na berzi


Jedan od vidova realizacije zarade na berzi je dobit koja se ostvaruje na kursnoj razlici, čime špekuliše najveći broj berzanskih trgovaca. Zbog toga ih upravo i nazivamo špekulantima, naime oni nastoje da kupuju akcije (i druge instrumente) po što nižoj ceni i kada njihova cena poraste, prodaju ih po višoj ceni, ostvarujući tako dobit u visini razlike kupovne i prodajne cene.

Drugi najpoznatiji način za ostvarivanje zarade na berzi je dividenda, o čemu smo već govorili. Kompanije plaćaju dividendu od dobiti koju su ostvarile. Da bismo imali pravo na isplatu aktuelne dividende, neophodno je da date akcije posedujemo na dan kada se pravi iskaz o vlasnicima akcija (ex- dividend date).

Karakteristično je za trgovce na berzi da na početku kreću s namerom da jako brzo, odjednom steknu veliko bogatstvo. Kasnije, kada se bolje upoznaju sa berzom, shvate da je zaista moguće ostvariti veliko bogatstvo za veoma kratko vreme ali naspram te mogućnosti za brzo bogaćenje stoji veoma visok rizik. Zato ne vredi tako olako rizikovati kapital koji smo eventualno stekli svakodnevnim mukotrpnim radom, nasledstvom ili prodajom dela imovine. Ne vredi preuzimati neracionalno velike rizike jer ako zbog takvog pristupa dođemo u situaciju da izgubimo   ceo svoj kapital, gubimo mogućnost daljeg poslovanja na berzi.

Postoji izreka da najlepše cveće raste na ivici provajlije. To važi i za berzu, vrlo visoki prinosi mogu se ostvariti uz vrlo visoke rizike, stoga se preporučuje da se prilikom trgovanja na berzi preuzimaju rizici koji omogućavaju ostvarivanje odgovarajućih prinosa ali u isto vreme ne dovode u opasnost dugoročno poslovanje odnosno dugoročne ciljeve i kontinuirani rast investiranog kapitala.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!