52. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Značaj berzanskih indeksa


Berzanski indeks je pokazatelj na osnovu kog možemo da procenimo opšte raspoloženje koje vlada na datom tržištu. Možemo da procenimo u kojem pravcu se kreću vodeće akcije, da li im je cena u porastu ili u padu. Ako jedno tržište ili država ima recimo deset vodećih akcija, koje tržište najviše prati i poznaje, tada se od te grupe akcija formiraju indeksi.

Od njihovih pojednačnih cena, matematičkom operacijom se formira prosek. Dobijeni jedinstveni grafikon čini grafikon indeksa.

Indeks je pokazatelj koji iz sekunda u sekund prati kretanje cena svih akcija koje ga sačinjavaju. Promena smera kretanja berzanskih indeksa predstavljaju značajnu informaciju za iskusnog berzanskog trgovca. Usmerava ga u kom pravcu da razmišlja. Trgovac koji preuzima minimalan rizik, dakle iskusan trgovac, uvek se trudi da se kreće u skladu sa aktuelnim smerom kretanja celog tržišta.

To znači da u slučaju kada su cene na tržištu generalno u porastu, tražimo prilike za trgovanja u rastućem smeru. Na berzi postoji mogućnost za ostvarenje zarade i kada su cene u padu. Ako zaključimo da je na tržištu dominantan pad cena, treba tražiti prilike za trgovanje koje će biti takođe usmereno ka opadajućem smeru. Dakle, uvek nastojimo da trgujemo u smeru kretanja glavnih indeksa, jer je u tom slučaju mogućnost za ostvarivanje profita mnogo veća, nego kada bismo trgovali u suprotnom smeru u odnosu na glavni tržišni smer.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!