26. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Koliko nam vremena oduzima trgovanje na berzi?

 

Koliko ćemo vremena posvetiti aktivnostima u vezi berzanskog trgovanja, pre svega zavisi od našeg pristupa tj. tehnike trgovanja.

Postoje tehnike koje nam omogućavaju brže i intenzivnije uvećanje kapitala, za njihovu primenu je potrebno odvojiti relativno više vremena (3- 4 sata dnevno). To su uglavnom tehnike koje se baziraj na brzim trgovanjima i to na način da se svako trgovanje pokreće i zatvara u toku istog dana. Jedno takvo trgovanje obično traje od nekoliko sekundi do nekoliko sati.

Cilj ovog načina trgovanja je ostvarivanje zarade na manjim pomeranjima cene, koja se po pravilu dešavaju unutar dana. U stručnoj terminologiji zovemo ga dnevno trgovanje ili daytrading.

Na berzi postoje i tehnike trgovanja za čiju primenu je dovoljno posvetiti oko 30 minuta dnevno. Kod ovog pristupa trgovanju, kupljene akcije (ili druge instrumente) zadržavamo od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Za realizaciju profita koristimo kraće zamahe kursnih kretanja.

Odluke o trgovanjima donosimo u poslednjih pola sata pred zatvaranje tržišta. To znači da ukoliko ovaj pristup primenjujemo u trgovanju na američkim berzama, ovu aktivnost obavljamo (po našem vremenu) između 21:30 i 22:00h. Što znači da se ovaj način trgovanja na berzi, može veoma dobro uklopiti sa ostalim obavezama koje imamo u toku dana. Stručni naziv je momentum trgovanje.

Prema ovoj podeli, treći pristup čini investiranje na berzi. Za investiranje je karakteristično da ono podrazumeva ulaganje nešto većih iznosa novca (u odnosu na dve gore pomenute tehnike). Kupljene akcije obično zadržavamo i do nekoliko godina. U ovom slučaju računamo na povećanje njihove cene tokom dužeg vremenskog perioda, zato pre svega ulažemo u velike i stabilne kompanije sa dugom tradicijom. Osim dobiti na kursnoj razlici, značajan prihod ostvarujemo i od dividende.

Nadziranje i upravljanje berzanskim investicijama na ovaj način, zahteva veoma malo vremena i napora. S obzirom da se radi o dugoročnom ulaganju, nisu neophodne česte intervencije. Dovoljno je da na grafikon akcija koje posedujemo, bacimo pogled nedeljno jednom ili još ređe.

Bez obzira na svakodnevne obaveze, svako može da pronađe način rada na berzi, koji je u skladu sa njegovim mogućnostima u pogledu raspoloživog vremena za trgovanje i kapitala koji može da opredeli u ove svrhe.

Svakako treba imati u vidu da berza plaća znanje, koje se stiče učenjem i vežbanjem. Dakle, bez obzira koju od gore navedenih tehnika da odaberete, potražite mogućnost da steknete odgovarajuće znanje koje će Vam omogućiti da putem berze poboljšate svoje finansije, a samim tim i da obezbedite sebi kvalitetniji život.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!