11. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Funkcionisanje berze u današnje vreme

U današnje vreme berza funkcioniše skoro 100%- no na elektronskoj bazi tj. na bazi interneta, zato praktično svako može da joj pristupi. Dovoljno je da neko poseduje računar pomoću kojeg može da se konektuje na internet i na taj način može da pristupi berzi. Zapravo, ona je dostupna za svakog čoveka koji poseduje računar i ima pristup internetu. Prema pravilima koja važe na berzi, berzi ne možemo da pristupimo i da na njoj trgujemo neposredno, već je za to neophodno angažovati brokersku kuću. Dakle, ako želimo da trgujemo na berzi, prvo moramo da izaberemo jednu brokersku kuću koja će nam pružiti uslugu posredovanja u berzanskom trgovanju. Brokerska kuća nam obezbeđuje račun na koji možemo uplatiti iznos sa kojim želimo da trgujemo na berzi. Brokerska kuća će moći da upravlja tim novcem po našem nalogu. Dakle, treba nam prvo jedan računar, zatim pristup internetu, treba nam jedna brokerska kuća i jedan brokerski račun na koji možemo da uplatimo novac. Nakon toga, možemo elektronskim putem da šaljemo instrukcije i da sami pokrećemo transakcije i da pomoću računarske tastature realizujemo kupovine i prodaje na berzi.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!