5. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Berza – od početka do danas

Kada je krenulo prvo trgovanje na berzi, to je izgledalo kao u onim scenama iz filmova koje nam prve padaju na pamet, gde masa ljudi maše raznim papirima dajući tako na znanje berzanskim stručnjacima kakve hartije od vrednosti, kakvu robu i kakve proizvode žele da kupe. Taj vid trgovanja naziva se trgovanje glasnim izvikivanjem i sada već predstavlja prošlost. U današnje vreme prešlo se u potpunosti na elektronsku trgovinu, čija je glavna prednost da nam je danas, u eri interneta, berza dostupna praktično sa bilo koje tačke sveta i za to čak nije ni potrebno napustiti dom. Dovoljno je uzeti jedan računar, konektovati se na internet i prijavljivanjem na sajt neke od brokerskih kuća možemo pristupiti bilo kojoj berzi na svetu. Na ovaj način možemo biti u posedu profesije koja ne zavisi ni od prostora ni od vremena.

Na berzi postoje veoma stroga pravila pošto se na njoj okreću velika finansijska sredstva. Dakle, softvere na kojima se odvija trgovanje pokreću programi koji su na svetu najbolje čuvani, takođe obezbeđena je čitava institucionalna podloga. Odgovarajući programi, pravila igre i ugovori koji se u tu svrhu koriste, u skladu su sa najstrožijim svetskim normama, jer je berza centar i pokretač svetske ekonomije. Ona predstavlja finansijski krvotok sveta i zato je njeno funkcionisanje regulisano strogim pravilima.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!