15. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Načini ostvarivanja prihoda na berzi

Na osnovnom nivou berzanskog trgovanja postoje dva načina za ostvarivanje prihoda. Jedan je putem kursne razlike, moglo bi se reći jednim špekulativnim pristupom, na taj način što nastojimo da po nižoj ceni nabavimo tj. kupimo akcije, nakon čega ćemo se truditi da ih prodamo po višljoj ceni. Na taj način, na osnovu kursne razlike možemo da ostvarimo profit.

Drugi način realizacije profita je kada nastojimo da steknemo pravo na dividendu. Kompanije koje su prisutne na berzi, svojim akcionarima isplaćuju dividendu, uglavnom godišnje jednom ili dva puta. Ako smo mi u trenutku isplate dividendi vlasnici akcija, imaćemo pravo na dividendu, dakle na računu će nam se automatski pojaviti iznos koji je srazmeran broju akcija koje posedujemo. Ovo je takođe način ostvarivanja prihoda na berzi.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!