12. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Tok trgovanja na berzi

Svaki proizvod na berzi ima svoju šifru, čime se obezbeđuje lakše i brže upravljati. Tako, jedan proizvod može da ima šifru dužine od jednog do četiri ili pet karaktera. Na primer, šifra City grupe se sastoji od jednog slova „C“ što je oznaka City bankarska grupacije. Isto tako, šifra može da bude i duža, kao na primer za Apple, koja se sastoji od četiri karaktera “AAPL”. Ove oznake su jedinstvena identifikacija za pomenute kompanije koje važe na celom svetu. Ako ih upišemo u računar, svuda i za svakoga će imati isto značenje. Nakon toga treba zadati broj tj. količinu datog proizvoda, recimo akcije, koje želimo da kupimo. Treba zadati po kakvom kursu želimo da vršimo trgovanje i to kada hoćemo da ga pokrenemo, da li odmah ili u nekom kasnijem terminu. Kada zadamo sve ove parametre, treba da ih odobrimo jednim pritiskom na enter računara.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!