2. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Cashflow četvorougao

Prema tome na koji način, iz kakvih izvora ljudi ostvaruju svoje prihode, Robert Kiyosaki ih je predstavio u jednom cashfolw četvorouglu. Zamislimo jedan četvorougao koji ćemo podeliti na četiri dela. U poljima sa leve strane četvorougla se nalaze ljudi koji svoje prihode ostvaruju svojim radom, to su zaposleni i samostalni preduzetnici. Sa desne strane se nalaze oni koji za ostvarivanje svojih prihoda koriste tuđi rad, tuđe vreme i resurse. U ovu grupu spadaju vlasnici kompanija i investitori.

Razmotrimo sada sve njih pojedninačno. Sa leve strane se nalaze zaposleni koji svojim vremenom, energijom i znanjem daju doprinos poslu koji rade i bore se za ostvarenje tuđih ciljeva. Oni nemaju dovoljno novca ni vremena jer kao zaposleni izvršavaju poslove i rade za ostvarivanje ciljeva svog poslodavca. U sledećem polju sa leve strane nalaze se samostalni preduzetnici, oni već rade da bi ostvarili sopstvene ciljeve ali uglavnom svi znaju da je i u njihovom slučaju potrebno uložiti mnogo rada i vremena da bi ono čime se bave funkcionisalo i da bi na taj način ostvarivali prihode. U odnosu na zaposlene, preduzetnici mogu ostvariti veće prihode ako dobro posluju ali imaju znatno manje vremena čak i od zaposlenih jer moraju da brinu o svom poslu skoro 24 sata. Nemaju vremena ali su im prihodi veći. Sa desne strane cashflow četvorougla nalaze se oni koji koriste tuđe vreme, resurse i snagu da bi ostvarili prihode. Sa desne strane četvorougla se nalaze vlasnici kompanija koji upravljaju svojim kompanijama ali ne rade u svojoj kompaniji kao preduzetnici, već samo upravljaju njome. U poslednjem polju četvorougla, gde najviše vredi pripadati, nalaze se investitori. Investitori upošljavaju svoj sopstveni novac i koriste njegovu snagu koja mu omogućava da se obnavlja i da raste zajedno sa kamatom kamate, dakel investitori koriste ovu moć novca.

Šta se smatra dobrom investicijom? Dobra investicija je ona koja nam omogućava da ostvarimo svoje ciljeve. Njen red veličine se razlikuje od osobe do osobe, njena priroda se takođe razlikuje. Svako može da ima snove i ciljeve u čijem ostvarenju investicije mogu da pomognu. Nekome je cilj i san da ima više slobodnog vremena, ako na primer želi da provede vreme radeći stvari koje ga čine zadovoljnim. Ako neko, recimo želi da slika pejzaže, za to mu je potrebno dosta vremena, treba meditirati, izaći u prirodu ili sačekati zalazak sunca da bi se naslikala lepa slika. U ovom slučaju cilj je slobodno vreme. Drgugima je pak, na primer, potreban novac. Ako neko želi da kupi vikendicu na moru, jer mu je to san, i želi da živi u predivnoj kući sa pogledom na more, potrebno mu je dovoljno novca. Dakle, ciljevi mogu biti različiti, svako može da pronađe sebi odgovarajući ali uglavnom investicije kao izvor novca ili sredstvo za obezbeđivanje slobodnog vremena u svakom slučaju nam pomažu u tome.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!