44. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Ugovor koji potpisujemo sa brokerskom kućom, obično se sklapa na neodređeno vreme, karakteristično putem interneta. Na ekranu nam se pojavljuje upitnik koji popunjavamo i svojim potpisom prihvatamo obaveze koje iz ugovora proističu. Ako iz nekog razloga ne budemo zadovoljni uslugama koje nam pruža brokerska kuća, ako smatramo da ona ne podržava maksimalno naše interese ili da na drugom mestu možemo da trgujemo pod boljim uslovima, imamo mogućnost da raskinemo ugovor. Ugovor će se praktično raskinuti i u slučaju da novac za trgovanje jednostavno preusmerimo na naš račun, čime saradnja po ugovoru postaje bespredmetna. Postoji, naravno, i formular koji se popunjava u svrhu raskida ugovora. Potpisivanjem istog, zatvaramo svoj račun, što ne povalči za sobom nikakve posebne posledice.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!