35. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Kada ljudi stignu do nivoa kada su već stekli ušteđevinu, bilo od redovne zarade, bilo nasledstvom ili na neki drugi način, postavlja se pitanje kako bi mogli da joj povećaju vrednost, da bi od nje u buduće ostvarili što veću dobit. Tada svoj novac usmeravaju na nekoliko područja. U datom slučaju mogu i aktivno da rukuju kapitalom, recimo da postanu preduzetnici, ali tada će morati da ulože sopstvenu energiju da bi postigli povećanje kapitala. Kada neko postane preduzetnik, mora da radi u svom preduzeću da bi se ono razvijalo. Za to je takođe potrebno dalje novčano ulaganje. Povećanje kapitala se može postići i investiranjem. Najpozantije investicione forme su ulaganje u nekretnine i ulaganje u preduzeća. Ako investiramo novac u neko preduzeće, iz pozicije manjinskog partnera, nećemo biti u obavezi da aktivno radimo u preduzeću ali isto tako nećemo imati ni značajniji uticaj na rezultate poslovanje, već se samo možemo uzdati u sposobnosti većinskog partnera, da će nam on obezbediti profit. Još jedna alternativa je ako nastojimo da kapital povećamo na berzi. Berza je u današnje vreme sve popularnija investiciona forma. Razlog tome je što je veoma fleksibilna i jednostavna za upravljanje, mada treba napomenuti da zahteva određeno stručno znanje. Za uspešno poslovanje na njoj, neophodno posedovanje određenog znanja i iskustva.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!