6. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Način odvijanja kupoprodaje na berzi

Na berzi se odvija kupoprodaja proizvoda za koje postoji tražnja. Na jednom mestu se pojavljuje ponuda, dakle oni koji bi želeli da prodaju nešto, tako se u datom slučaju trgovanje može odnositi na hartije od vrednosti ili neku robu. Na drugoj strani se pojavljuju kupci koji žele nešto od toga da kupe. Berza je virtuelna scena, u obliku računarskog programa u kojem se kupci i prodavci međusobno pronalaze. To je mesto gde se odvija trgovanje. Ako jedan prodavac, recimo hoće da proda neku hartiju od vrednosti po datoj ceni i ako po istoj ceni postoji tražnja, dakle neko želi da je kupi, kupoprodaja može da se realizuje odmah, praktično za hiljaditi deo sekunde. Novac kupca prelazi na račun prodavca a roba prodavca, u suštini samo virtuelno, prelazi u evidenciju i na račun kupca.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!