30. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Kada se odlučimo da bismo želeli da se bavimo trgovanjem, trebamo da razmotrimo koje vreme je za to najpogodnije u našem svakodnevnom životu, u koje doba dana možemo slobodno da trgujemo. To zanči da su za sve one koji na berzi trguju uz posao, najpogodniji termini van radnog vremena, na primer, večernji časovi čemu najviše odgovrara američko tržište. Ako želimo da trgujemo na američkom tržištu, onda trebamo da nađemo takav indeks koji odslikava stanje američkog tržišta. Na osnovu toga, bićemo u mogućnosti da procenimo da li je većina trgovaca prisutna sa namerom da kupuje tj. da li se radi se o bull tržištu gde su cene rastuće ili je dominantna prodaja, te se radi o bear tržištu gde se cene kreću na dole. Veoma je važno da trgujemo u skladu sa pravcem kretanja cena jer samo tako možemo da budemo uspešni.

Tgrujućina na berzi, možemo da dođemo u posed akcija najpoznatijih američkih kompanija. Cene ovih akcija su prilično pristupačne i kreću se od nekolio desetina do dve- tri stotine dolara. Putem interneta možemo da kupimo jednu ili više ovakvih akcija, potrebno je samo da ih označimo i izdamo nalog za kupovinu. Tada će taj iznos od 2- 300 dolara ili 10- 20 dolara, kolika je aktuelna cena date akcije, preći sa našeg računa na račun prodavca i od tog trenutka ćemo biti vlasnici jedne ili više takvih akcija. To se manifestuje tako što će se na našoj računarskoj platformi za trgovanje pojaviti niz od nekoliko brojeva ili jedna šifra, na primer: AAPL, koja označava da smo kupili akcije kompanije Apple a pored šifre će pisati broj 1 kom, 2 kom ili, u konkretnom slučaju, broj akcija koji smo kupili. To je u stvari jedan digitalan zapis.

Mi ćemo praktično biti vlasnici dela preduzeća čije smo akcije kupili, tako što nećemo posedovati papir o tome. Eventualno, pri kraju godine ćemo dobiti obaveštenje u kojem nam se zahvaljuju što smo kupili akcije njihove kompanije, ali se sve to evidentira u elektronskoj formi, zato nije potrebno slanje papirnih dokumenata putem pošte. Jednostavnom razmenom digitalnih signala među računarim, vodi se evidencija o našem udelu u pojedinim kompanijama.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!