Pravila Facebook nagradne igre

Pravila Facebook nagradne igre

1, Organizator nagradne igre je www.forexberzaedukacija.com

2, Osobe koje učestvuju u nagradnoj igri: Facebook korisnici.

3, Vreme trajanja nagradne igre: 25.07.2014. – 08.08.2014.

4. Nagrada:Maxell USB 8GB Dual USB 2.0 & micro USB,Izvlačenje: 08.08.2014. u 20:00 časova.

5, Pravila učešća:

LIKE- ovanje Facebook stranice FOREX BERZA Edukacija i deljenje objave o nagradnoj igri.

U nagradnoj igri mogu da učestvuju isključivo osobe koje su napunile 18. godinu starosti. U nagradnoj igri nemju pravo učešća saradnici www.forexberzaedukacija.com kao ni članovi njihovih užih porodica.

6, Preuzimanje nagrade:
Nakon izvlačenja, putem pošte.

7, Tok izvlačenja nagrade:

Pomoću random generatora među onima koji su LIKE- ovali ili podelili objavu. Rezultat izvlačenja biće objavljen u vidu objave na našoj Facebook stranici.

8, Pri tumačenju pravila i rešavanju eventualnih spornih situacija, konačnu odluku donose saradnici www.forexberzaedukacija.com.