16. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Drugi način ostvarenja profita

Drugi način ostvarenja profita na berzi je kada nastojimo da steknemo pravo na dividendu. Kompanije koje su prisutne na berzi, svojim akcionarima isplaćuju dividende, uglavnom godišnje jednom ili dva puta. Ako smo mi upravo u trenutku isplate dividendi vlasnici akcija, imaćemo pravo na isplatu dividendi, dakle na računu će nam se automatski pojaviti iznos koji je srazmeran broju akcija koje posedujemo. Ovo je takođe način da ostvarimo prihod. Ako neko želi da ostvari prihod od dividendi, dovoljno je da poseduje akcije samo tog dana kada se vrši isplata dividendi.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!