43. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Veoma je karakteristično da odluku o tome sa kojom brokerskom kućom će zaključiti ugovor, klijenti – na pogrešan način – donose prema tome čiji je web site lepši, čije je ime zvučnije, o kome su čitali više u novinama ili na čijoj su internet stranici videli lepše obučene ljude. Ipak, za donošenje ove odluke, potrebno je sagledati mnoge aspekte. Sa jedne strane, moramo da raščistimo u sebi sa koliko novca možemo da počnemo da trgujemo, naime naknade određene od strane brokerskih kuća su u srazmeri sa iznosima novca koje pomeramo. Zato, bez obzira na to ako nam neka brokerska kuća pruža veoma precizne iskaze, bez obzira što nas na odgovarajući način opslužuju informacijama, moramo da analiziramo na koji način će se troškovi koji prate naše trgovanje odraziti na naše prihode.

Prvenstveni zadatak brokerskih kuća je da nas povežu sa berzom. Čine to na način da nam pružaju podatke o kursevima, o trenutnom kursu, odnosno daju nam informacije o kursu određenih akcija ili proizvoda nekoliko godina unazad. Obezbeđuju nam mogućnost izdavanja naloga na odgovarajućem interfejsu za trgovanje, pružaju nam informaciju koliko je blizu i kojeg je tačno dana isplata dividendi. U zavisnosti od kvaliteta i organizovanosti, brokerska kuća nas može snabdevati vestima, dodatnim informacijama o određenoj kompaniji, o promenama u poslovanju kompanija.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!