56. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Najvažniji podaci o cenama na berzi


Dva najvažnija podatka u vezi sa cenom su cena pri otvaranju i cena pri zatvaranju tržišta. Cena otvaranja pokazuje po kojoj ceni je datog dana sprovedena prva transakcija, prvo trgovanje. Cena zatvaranja je veoma važan podatak, možda najvažniji za naše poslovanje na berzi. Ona označava cenu po kojoj je datog dana sprovedeno poslednje trgovanje.

Pored cene otvaranja i zatvaranja, razlikujemo i takozvanu "high" cenu, tj. dnevni maksimum. To je najviša cena po kojoj se trgovalo posmatranog dana. Isto tako, postoji i takozvana "low" cena, tj. dnevni minimum, tj. najniža zabeležena cena tokom dana.

Cene berzanskih proizvoda se prikazuju u vidu cenovnih grafikona. Putem interneta možemo da pratimo cene raznih berzanskih proizvoda, čak i u realnom vremenu.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!