42. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Brokerske kuće imaju svoj pravilnik o radu i sklapaju ugovor sa klijentima. U ugovoru je definisano koje obaveze preuzimaju, definisana je visina naknade za njihove usluge i regulisani su i neki posebni slučajevi. Precizirana je pravna procedura i odgovornost za situacije kada klijent pretrpi velike gubitke ili ako se dogodi neki drugi neočekivani događaj na berzi. Karakteristično je da svu odgovornost preuzima klijent. Brokerske kuće ne preuzimaju odgovornost za događanja na berzi.

One imaju odgovornost da maksimalno i brzo reagujući sprovedu naloge klijenata. Njihova je odgovornost da to sprovedu brzo i precizno.

Klijenti koji trguju na berzi nisu uvek upoznati sa stepenom preuzetog rizika. Na to ih upozoravaju brokerske kuće i u svakom ugovoru se napominje da je poslovanje na berzi visokorizičan oblik investiranja. Naravno, i mogućnosti koje se pružaju su istovremeno velike ali se mora obratiti pažnja na rizike. To se uvek čini i u pisanoj formi koju klijent potpisuje i ugovorom prima to k znanju.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!