48. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Trgovanje valutnim parovima


Kada trgujemo valutama, u suštini jednom valutom kupujemo drugu, dakle, trgujemo valutnim parovima. Valutni par označava ukršteni kurs dve valute koji se prikazuje na grafikonu, na primer, u slučaju najpoznatijeg valutnog para EUR/ USD vidimo za koliko USA dolara možemo da kupimo jedan evro.

Formira se jedna cena, na primer 1.230, koja obično sadrži četiri cifre. Ona nam pokazuje trenutnu cenu 1 evra izraženo u USA dolarima.

Manji deo obima trgovanja deviznim parovima se odnosi na stvarnu kupovinu i prodaju deviza.  Najveći broj sprovedenih trgovanja na ovom tržištu je špekulativnog karaktera. Razlog tome je što se ovde za veoma kratko vreme mogu postići veoma veliki prinosi.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!