59. dan – 60-dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Prilikom trgovanja na berzi, uvek vršimo procenu verovatnoće


Za osobu koja ume da čita grafikone, oni su kao knjiga sa hiljadu stranica, iz koje se može iščitati mnoštvo informacija.

Sistem oznaka koje se koriste u sklopu tehničke analize, oslanja se na statistiku. Suština je da do određenih događaja dolazi ređe ili češće. Ako se značenje više različitih tehničkih oznaka na grafikonu u nekom momentu poklapa, to još ne znači da će se očekivani događaj 100% desiti. Međutim, ako uz odgovarajuće iskustvo uočimo takvu situaciju i znamo da se ona u proseku u 70% slučajeva ostvaruje, to nam je uz primenu odgovarajuće strategije sasvim dovoljno za profitabilnost u trgovanju.

Šta više, ako je verovatnoća da će se očekivani događaj desi, iznad 50%, to nam je dovoljno da budemo profitabilni na berzi. Moramo da prihvatimo da na berzi ne možemo 100%- tno da predviđamo buduća dešavanja, već se bavimo procenom verovatnoće ostvarenja određenog događaja.

 

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!