7. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Vrste berzi

Na berzi je moguće trgovanje robom koja je međusobno zamenjiva, istu nazivamo zamenjivom robom za masovnu upotrebu. Jedna vrsta berzi su robne berze. Na robnim berzama se trguje različitim vrstama roba, istina na virtuelan način. Roba može da bude, na primer: kakao, žito, kukuruz, sok od pomorandže i slični proizvodi. Sledeća je berza vrednosnih papira na kojoj se trguje hartijama od vrednosti, od kojih su najpoznatije akcije. Zatim postoje specijalne berze na kojima se vrši promet, na primer, plemenitih metala. Berze mogu da budu usko specijalizovane, da se bave samo jednom vrstom proizvoda, kao što su produktne berze. Takođe, postoje i berze na kojima se vrši promet više vrsta proizvoda, koje se bave, na primer trgovanjem akcijama, derivativnim tržištima – što je novi proizvod nastao od cene jedne akcije – a mogu da se bave i trgovanjem devizama. Treću, zanimljivu vrstu berzi predstavlja berza informacija, koja još nije dovoljno poznata za javnost. Na ovoj berzi je moguće trgovanje vestima, na primer informacijom ko će biti izabran za predsednika na izborima u Americi. I na ovu vest je moguće takoreći tipovati. Isto tako, i vrednost ove informacije kao proizvoda može da se menja kako se približavamo datumu kada će se ispostaviti da li je vest istinita ili nije.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!