27. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Ako nameravamo da sprovedemo trgovanje, dakle želimo da započnemo trgovanje na berzi, prvo moramo da pokrenemo jednu transakciju, u najjednostavnijem slučaju da kupimo akcije. Prema načinu izdavanja naloga za trgovanje, postoje dve osnovne vrste naloga: jedan od njih je tržišni nalog. U tom slučaju, izdati nalog se realizuje pritiskom na taster računara, znači u istom momentu, u istoj stotinki se realizuje kupovina ili prodaja, prema aktuelnoj tržišnoj ceni. Druga vrsta naloga je limitirajući nalog. U slučaju izdavanja limitirajućeg naloga mi unapred određujemo koja bi nam cena bila odgovarajuća za kupovinu određenog proizvoda i tu cenu upisujemo u odgovarajuće polje za trgovanje. Kupovina ili prodaja jedne akcije će se realizovati po ceni koju smo mi zadali i to samo u slučaju kada tržišna cena dostigne zadatu cenu. Tada će se kupovina ili prodaja desiti po ceni koju smo unapred planirali.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!