21. dan – 60 dnevni besplatni e-mail kurs o berzi

Berzanski spekulanti – ovaj naziv ima izvesno negativno značenje ali ga treba drugačije posmatrati – se jednostavno trude da predvide u kojem pravcu će se u budućnosti kretati cene pojedinih proizvoda. Ako smatraju da se može očekivati da će se one kretati na gore, pokrenuće kupovinu određenog proizvoda sa namerom, uz spekulaciju, da će ga u nekom kasnijem periodu prodati po višoj ceni.

Berzanski spekulanti ne rade nikakve nečasne stvari, samo koriste svoju pamet i nastoje da predvide buduća kretanja kurseva. Većina učesnika na berzi su – u principu – spekulanti. Jedan poznati mađarski berzanski spekulant, Andre Kosotlanji je o berzanskim spekulacijama rekao sledeće: „Ko ima mnogo novca, može da spekuliše, ko ima malo novca, ima pravo da spekuliše, onaj ko uopšte nema novaca, mora da spekuliše“. To je bilo njegovo viđenje spakulacije.

Želim Vam puno uspeha!

Uskoro ćete dobiti sledeću lekciju!