Rezultati trgovanja pokrenutih za vreme berzanskog kampa

 

Tokom trodnevnog berzanskog kampa održanog 20, 21, 22. novembra 2017. sa polaznicima smo svakodnevno od 8 ujutro do 22 sata uveče trgovali primenjujući forex, daytrading i tehnike višednevnih trgovanja. Berzanski kamp je višednevna praktična edukacija u sklopu koje sprovodimo zajednička trgovanja sa polaznicima koji su prethodno završili naš kurs.

 

Za vreme kampa, ja trgujem na svom realnom računu, što polaznici mogu da prate preko projektora. Dok trgujem, svaki svoj korak obrazlažem uz detaljno objašnjenje šta i zašto radim. Za to vreme polaznici takođe mogu da trguju na svom demo ili realnom računu.

 

Forex i daytrading trgovanjima, koja smo sproveli tokom ova tri dana, ostvarili smo profitabilan rezultat. S obzirom da se rezultat sporijih, momentum trgovanja pokrenutih na kampu, može sagledati tek nakon nekoliko nedelja ili meseci, ovaj put bih želeo da vam prikažem nekoliko trgovanja koja su pokrenuta na osnovu situacija za ulazak u trgovanje, koje smo u skladu sa principima naučenim tokom kursa, za vreme kampa odabrali zajedno sa polaznicima.

 

Trgovanja su sprovedena primenom osnovne swing tehnike. Napominjem, da su dole navedeni rezultati ostvareni primenom jedne date tehnike i jednog određenog stila trgovanja.

 

Trgovanje akcijama sa oznakom AVY je primenom swing tehnike trajalo 74 dana i rezultiralo sa 7,2% profita.

AVY

1. slika: trgovanje akcijama AVY

 

Trgovanje akcijama ASGN je trajalo 122 dana i donelo je 27,92% profita.

ASGN

2. slika: trgovanje akcijama ASGN.

 

Trgovanje akcijama AMZN primenom ove tehnike trajalo je 126 dana sa rezultatom od 25,2% profita.

AMZN

3. slika: trgovanje akcijama AMZN.

 

Trgovanje akcijama FTNT započeto 20. novembra 2017. uz primenu swing tehnike još uvek nije završeno, trenutni profit na poziciji je 37,45%!

FTNT

4. slika: trgovanje akcijama FTNT.

 

Na osnovu prethodnih primera, možemo zaključiti da je protekli berzanski kamp bio uspešan i po rezultatima ostvarenim u višednevnim trgovanjima akcijama.