Zašto vredi poznavati trgovanje opcijama?

 

Kao što sam to u prethodnom članku opisao, cena opcija se u odnosu na cenu akcija menja brže, što nam omogućava da putem trgovanja opcijama za svega nekoliko dana ostvarimo profite od nekoliko stotina procenata, u odnosu na angažovani kapital, uz potpuno ograničeni rizik. Ovaj špekulativan pristup omogućava brzu zaradu.

 

Osim toga, opcije se koriste i u svrhu transakcija sa zaštitom od kursnog rizika – hedžing. Hedžing je transakcija koja služi da smanji rizik ili pokrije eventualni gubitak, koji može nastati u nekoj drugoj transakciji/ investiciji.

 

Hedžeri koriste tržište terminskih proizvoda da bi osigurali tj. obezbedili realizaciju kalkulisane dobiti u nekom drugom poslu.

U nameri da izbegnu eventualne gubitke koji mogu da nastanu usled promena kursa ili kamatnih stopa, hedžeri otvaraju dodatnu poziciju sa nekim terminskim proizvodom, u suprotnom smeru u odnosu na osnovnu poziciju koju žele da zaštite.

 

Opcije su sredstvo koje nam na najbolji način omogućava ostvarivanje značajnih profita za vrlo kratko vreme, u kriznim periodima,  kada se na tržištima dešavaju veliki padovi. Opširnije o tome možete da pročitate u sledećem tekstu.

 

Nastavak sledi…