Arhive kategorija: Uncategorized

Bitkoin, lajtkoin i njihovi vršnjaci ….Šta s njima?

 

Nesporno je da se u današnje vreme ne može zaobići pitanje trgovanja virtuelnim valutama.

Ako se već bavite trgovanjem, razmorimo kakva je situacija sa ovim tržištem.

Iz dana u dan broj virtuelnih valuta je sve veći. Među najpoznatije spadaju:

 • Bitcoin
 • Litecoin
 • Ethereum
 • Zcash
 • Monero
 • Ripple
 • Dash

Najbolji dokaz sve većeg poverenja u ova platežna sredstva je to što ih prihvataju na sve ozbiljnijim mestima. Šta više, 20. februara 2014. u SAD je instaliran prvi bankomat za bitkoin. U svetu je do danas postavljeno oko 1.574 bitkoin bankomata a tokom septembra 2017. u proseku je instalirano 3 BTC bankomata dnevno. Sve su ovo činjenice koje se ne mogu zanemariti.

 

Sa druge strane vidimo da skoro svakodnevno nastaju nove virtuelne valute. U tom pogledu postoji određena neizvesnost jer je teško unapred odrediti koja će od njih kasnije biti prava, a koje je proizvod određenih nečasnih namera ili piramidalnih konstrukcija. Osim toga, tehnologija na kojoj se zasnivaju virtuelne valute je do te mere nova, da se danas još ne može do kraja sagledati koji je stepen ranjivosti čitavog sistema.

 

Körülvágott

 

Uzbuđenje trejdera špekulanata je sasvim razumljivo, naime kursevi virtuelnih valuta beleže neviđeni rast. Cena bitkoina se samo ove godine, sa 800$ popela na više od 7.000$. To je ogroman procentualni rast.

Za nas je u svrhu trgovanja pre svega zanimljiva promena cene.

 

Kako možemo iskoristiti ovu pojavu uz ograničavanje rizika?

1. Ako razmišljamo o dugoročnom ulaganju, investiranjem u virtuelne valute, moramo biti svesni rizika usled nepredvidive budućnosti čitavog sistema. Zauzvrat potencijalno možemo ostvariti velike prinose.

2. Druga mogućnost je da se baziramo na dinamičnim promenama cene u kraćim vremenskim okvirima. Za kriptovalute je karatkeristično da im se cena menja vrlo brzo i dinamično. Te brze promene možemo iskoristiti za sprovođenje trgovanja na kraći rok, izbegavajući tako dugoročne rizike. To znači da na osnovu identifikacije određenih cenovnih zamaha, sprovodimo trgovanja koja traju najviše nekoliko dana.

Dakle, dugoročne rizike izbegavamo tako što profit realizujemo u roku od nekoliko dana ili još brže. Za identifikaciju najboljih situacija za trgovanje neophodno je poznavanje tehničke analize. To može da se nauči.

 

Trgovanje virtuelnim valutama u današnje vreme predstavlja dobru mogućnost za zaradu. Ostvarivanje zarade na taj način, svakako zahteva posedovanje određenog znanja.

 

Ukoliko vas interesuje tehnička analiza i želelite da trgujete virtuelnim valutama (i drugim berzanskim proizvodima), prijavite se za naš sledeći kurs koji kreće

9. i 10. decembra 2017.

 

Za prijavu kliknite ovde i popunite formular na stranici koja se bude otvorila.

 

Naučite da ostvarujete profit trgujući samostano!

 

Uskoro sledi nastavak…

 

Kakao zaraditi na krizi?

 

Berza je i po tome posebno tržište, što se na njoj pomoću većine instrumenata za trgovanje, može ostvariti zarada i u onim periodima kada cene padaju.

 

Za vreme ekonomskih kriza, cene akcija obično intenzivno padaju, u datom slučaju pad može da iznosi  i nekoliko desetina procenata dnevno. Jedan profesionalni berzanski trgovac tome može samo da se raduje, naime, na taj način za kratko vreme može da ostvari velike profite.

 

Zašto je lakše zaraditi novac tokom krize?  Jer je tada smer tržišnih kretanja sasvim jednoznačan, a i promene cena su mnogo intenzivnije.

 

Ako uzmemo u obzir da berzanskim opcijama može da se trguje u padajućem smeru i da se njihova cena menja i do 20- 30 puta brže u odnosu na osnovni proizvod za koji su vezane (na pr. akcije), onda možemo da budemo svesni koliki ogromni profiti mogu da se realizuju pomoću opcija, za vreme krize. U takvim situacijama i s vrlo malim ulaganjem, može se napraviti ogroman novac, uz potpuno ograničen rizik!

 

Prošlo je devet godina od poslednje krize koja se desila 2008. zato imamo raloga da uskoro očekujemo sledeću. Oni koji znaju da trguju opcijama, za vreme sledeće krize mogu u značajnoj meri da uvećaju svoju imovinu.

 

 

Zašto vredi poznavati trgovanje opcijama?

 

Kao što sam to u prethodnom članku opisao, cena opcija se u odnosu na cenu akcija menja brže, što nam omogućava da putem trgovanja opcijama za svega nekoliko dana ostvarimo profite od nekoliko stotina procenata, u odnosu na angažovani kapital, uz potpuno ograničeni rizik. Ovaj špekulativan pristup omogućava brzu zaradu.

 

Osim toga, opcije se koriste i u svrhu transakcija sa zaštitom od kursnog rizika – hedžing. Hedžing je transakcija koja služi da smanji rizik ili pokrije eventualni gubitak, koji može nastati u nekoj drugoj transakciji/ investiciji.

 

Hedžeri koriste tržište terminskih proizvoda da bi osigurali tj. obezbedili realizaciju kalkulisane dobiti u nekom drugom poslu.

U nameri da izbegnu eventualne gubitke koji mogu da nastanu usled promena kursa ili kamatnih stopa, hedžeri otvaraju dodatnu poziciju sa nekim terminskim proizvodom, u suprotnom smeru u odnosu na osnovnu poziciju koju žele da zaštite.

 

Opcije su sredstvo koje nam na najbolji način omogućava ostvarivanje značajnih profita za vrlo kratko vreme, u kriznim periodima,  kada se na tržištima dešavaju veliki padovi. Opširnije o tome možete da pročitate u sledećem tekstu.

 

Nastavak sledi…

 

 

Šta su opcije?

Opcije spadaju u finansijske derivate. Jednostavno rečeno, one predstavljaju ugovor koji se odnosi na neki drugi (osnovni) proizvod. Dakle, predmet ugovora je uvek jedan drugi proizvod.

Iz toga proizilazi da cena opcija u najvećoj meri zavisi od cene osnovnog proivoda.

 

Predmet opcionog ugovora mogu da budu: akcije, ETF- ovi, određena vrsta robe, obveznice, valute itd.

Opcijama se trguje na berzi. 

 

Glavna prednost opcija je brza promena cene. To znači, da u slučaju ako se cena osnovnog proizvoda (na primer akcija) za jedan dan poveća za 1%, cena njegovih opcija, za isto to vreme, može da se poveća i za 20- 30%.

Na taj način putem trgovanja opcijama, za svega nekoliko dana, moguće je ostvariti profite od nekoliko stotina procenata.

 

Kod ovog proizvoda ne postoji gornja granica profita, dok je u isto vreme rizik u potpunosti limitiran.

Trgovanje opcijama je podjednako uzbudljivo i profitabilno, zbog toga spada među moje omiljene forme trgovanja.

 

Berzanske opcije, o kojima je bilo reči u gornjem tekstu, nipošto ne treba pomešati sa binarnim opcijama!

Šta su finansijski derivati?

Finansijski derivati  ili izvedene hartije od vrednosti su finansijski instrumenti čiju vrednost određuje vrednost osnovnog proizvoda za koji se vezuju tj. iz kog su izvedeni. Izvedene hatrije se još nazivaju  i uslovnim potraživanjem. U praksi se koriste u svrhu zaštite od određenih oblika tržišnog rizika, ali i sa namerom ostvarivanja zarade tj. u špekulativne svrhe.

 

Pojedinim derivatima se trguje na berzama (opcije, futures, ETF), dok se drugi nalaze u prometu na vanberzanskim tržištima (CFD, forward).

 

Karakteristično je da cena derivata  u određenoj srazmeri prati promenu cene osnovnog proizvoda za koji se vezuje. Međutim, uglavnom se cena derivata menja brže od cene osnovnog proizvoda. Na primer, ako se cena akcija određene kompanije poveća za svega  1%, cena opcija koje se vezuju za te akcije, za isto to vreme može da se poveća i za 20- 30%!

 

Pojedinim derivatima je moguće trgovati uz polugu, što znači da prilikom kupovine nije neophodno platiti punu cenu, već samo određeni procenat od ukupne cene (na primer, ako kupujemo jedinicu nekog proizvoda čija je cena 100 dolara, uz polugu od 20, mi ćemo prilikuom kupovine biti u obavezi da isplatimo samo jednu dvadesetinu te cene, tj. u ovom primeru 5 dolara).

 

O značaju finansijskih derivata najbolje svedoči donji iskaz.

 

Procenjena vrednost određenih oblika imovine na svetskom nivou:

Komercijalne nekretnine – 7,6 triliona $

Zlato – 7,8 triliona $

Akcije – 70 triliona $

Finansijski derivati  – 1.000 triliona $

 

Kako da odlučite, da li Vam je berza potrebna?

Da li Vam je pored Vašeg biznisa potrebna berza? Odlučite to u dva koraka!

Ja sam Karolj Kunoš, berzanski stručnjak emisije “Minuti berze” Radio Novog Sada.

Uz 12-godišnje iskustvo na berzi i 16- godišnje preduzetničko iskustvo, pomoćiću Vam da donesete odluku o gore pomenutom pitanju.

U prvom koraku, odgovorite sebi iskreno na sledeća pitanja:

 1. Da li ste već razmišljali o tome da bi trebalo da se bavite nečim što je u većoj meri profitabilno?
 2. Da li ste već primetili da Vam trenutni posao oduzima previše energije?
 3. Da li ste primetili da i za porodičnim stolom razmišljate o poslu, biznisu?
 4. Da li ste već bili ljuti zbog toga što ste  izostali sa nekog porodičnog događaja zbog posla?
 5. Da li ste se nekada već osećali očajnim ili iscrpljenim do krajnjih granica, zbog posla?
 6. Da li ste već razmišljali o tome da li sve ovo vredi ili bi možda trebalo menjati nešto?

 

Ako Vi zarađujete novac kao preduzetnik,

 • Vaše biznis Vam zauzima misli, vreme i osećanja
 • izostajete sa bitnih događaja
 • nemate vremena za sebe i za porodicu
 • Vaš prihod često zavisi od drugih
 • … i bilo je situacija kada ste dospeli blizu bankrota 
 • i često se lomite i naprežete nervni sistem.

Da li Vam se već desilo da su  svećice na torti oduvali bez Vas? Meni se dešavalo.

Oduzima Vam mnogo energije i ni Vi niste sigurni da li je vredno tolikog napora.

Sada to ZABORAVITE..!

Na berzi je to iz korena drugačije!…  Čitaćete s nevericom kakvu mogućnost i slobodu dobija u ruke, onaj ko zna da trguje na berzi. 

Bacimo malo pogled iza kulisa! Da vidimo tajnu!

Kada sam i ja naučio da zarađujem novac na berzi, tada sam shvatio da sam to trebao da učinim decenijama ranije!

Od kada glavni deo svojih prihoda obezbeđujem trgovanjem na berzi, mogu da uživam u sledećem:

 • sa sigurnošću rukujem svojim investicijama i van berze,
 • lakše zarađujem više novca…. u međuvremenu uživam u trgovanju
 • ogroman deo svog vremena sam oslobodio i mogu ga posvetiti sebi i svojoj porodici
 • postao sam slobodan čovek, ne zavisim ni od koga, ni materijalno niti u bilo kom smislu
 • osigurao sam prihode i za strarost… putem svojih investicija  

 

Berza omogućava ostvarenje natprosečnih prihoda

- 97% digitalnih novčanih tokova u svetu prolazi kroz berzu

- trgovanje digitalnim novcem pruža pristup najvećem novčaniku,

- kada trgujem, plen vadim iz najvećeg novčanog toka, iz dana u dan.  

Berza mi daje slobodu

Na berzi trgujem kada želim.

Ja biram odgovarajuće vreme i to koliko ću vremena provesti uz to. Ostaje mi dovoljno vremena za porodicu i za sebe.

Na berzi trgujem odakle god želim.

Sa bilo kog mesta, makar i sa benzinske pumpe u bilo kojoj udaljenoj zemlji mogu da upravljam svojim investicijama na berzi, jer mi je ta to potreban svega  jedan laptop i internet. Mogu putovati i živeti bilo gde, uvek imam mogućnost da upravljam svojim investicijama.

Investicije na berzi pružaju dugoročnu sigurnost.

Daju mi siguran prihod i u starosti

Dugoročne investicije predstavljaju penzioni fond moje starosti… na visokom nivou.

Ne moram da strepim od čega ću da izdržavam sebe i svoju porodicu u starosti kada mi već snaga bude ponestajala.

Pored toga, svet berzanskog trgovanja je jedna lepa i prijatna struka koju svako može da izuči.

Dalje informacije i odgovore na Vaša pitanja možete da dobijete na  našem besplatnom predavanju u Beogradu.

Tu ćete dobiti informacije na osnovu kojih možete da odlučite da li Vam je berza potrebna.

Vreme i mesto predavanja: sreda, 20.08.2014. u 18 sati, Narodni univerzitet Božidar Adžija, Radoslava Grujića 3, Vračar, Beograd.

Prijava za besplatno predavanje

Verujem da ćemo se videti i da ću imati prilike da odgovorim na sva Vaša pitanja o berzi!

Karolj Kunoš